Oferta

KOSZTY:
Wpisowe: 700 zł
Czesne: 1300 zł/m-c
Całodzienne wyżywienie (catering) - 15 zł/dzień

Czesne pokrywa koszt pobytu dziecka ze wszystkimi niżej wymienionymi zajęciami od poniedziałku do piątku przez cały rok w godz. 7:00-18:00

- Realizacja zadań dydaktyczno– wychowawczych wg placów edukacyjnych<
- Język angielski 2 razy w tygodniu zajęcia 20 minutowe „Basic English Classes”
- Zajęcia matematyczne - codziennie
- Zajęcia plastyczne- codziennie
- Zajęcia ruchowo-gimnastyczne – 2 x w tygodniu
- Rytmika –dwa razy w tygodniu
- zajęcia przyrodnicze (sadzenie roślin, uprawa ogródka) – wg kalendarza prac ogrodniczyczne
- zajęcia kulinarne- raz na kwartał
- Zabawy wyciszające i rozluźniające- codziennie
- czytanie bajek od patronatem Fundacji Cała Polska czyta dzieciom- codzienne
- zajęcia umuzykalniające w tym spotkania z muzyka klasyczną, jazzem, etniczną itd.
- zajęcia rozwijające wyobraźnie, kreatywność i aktywność twórczą
- zajęcia sensoryczne
- zajęcia rozwijające myślenie logiczne i strategiczne oraz pracę zespołową i zasady fair play
- Savoir-vivre
- Teatrzyk (4 x w roku)
- stale imprezy i wydarzenia wg harmonogramu np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Bal Dyn, bal karnawałowy itd.

Język angielski

Angielski dla dzieci prowadzić będzie firma LingProgress - Mobilne Centrum Rozwoju- www.lingprogress.pl

Długość trwania zajęć: 20 min
Częstotliwość zajęć: 2 razy/tydzień

Tiny English Classes to zajęcia stworzone z myślą o najmłodszych uczestnikach. Są dynamiczne i atrakcyjne, a ich zmienne tempo gwarantuje skupienie oraz zainteresowanie maluchów. Zabawy statyczne, przeplatane tematycznymi piosenkami i bajkami przykuwają uwagę dzieci oraz wprawiają je w pogodny nastrój. Lektorzy wykorzystują liczne, wesołe i kolorowe pomoce dydaktyczne. W komunikacji z maluchami unikają języka polskiego, co zapewnia efektywność zajęć.

Tiny English Classes to:

- intuicyjne przyswajanie języka obcego poprzez wspólną zabawę zgodnie z naszym motto
- forma i program zajęć dostosowane do możliwości percepcji i postrzegania świata dzieci w wieku żłobkowym
- zajęcia prowadzone przez starannie dobranych lektorów LingProgress, którzy dzięki odpowiedniemu podejściu i predyspozycjom do nauczania dzieci, potrafią zdobyć zaufanie podopiecznych i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa
- współpraca z metodykami, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kontrolują prawidłowy przebieg zajęć i wzbogacają ich formę
- autorskie programy nauczania stworzone zgodnie z wytycznymi MEN
- zajęcia prowadzone z myślą, że bezpieczeństwo i komfort dziecka są najważniejsze

Informacje dodatkowe

- udostępniamy zarówno Państwu, jak i Rodzicom wgląd do planów zajęć oraz tekstów realizowanych piosenek i rymowanek za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej www.lingprogress.pl Panelu Klienta
- zapewniamy dyplomy na zakończenie roku dla wszystkich uczestników zajęć