Oferta

KOSZTY:
Wpisowe: 800 zł (nie dotyczy dzieci, które przechodzą ze żłobka Jak u mamy)
Czesne: 1250 zł/m-c
Całodzienne wyżywienie (catering) - 15 zł/dzień

Czesne pokrywa koszt pobytu dziecka ze wszystkimi niżej wymienionymi zajęciami od poniedziałku do piątku przez cały rok w godz. 7:00-18:00 ( w wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

- Realizacja zadań dydaktyczno– wychowawczych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla czterolatków i trzylatków (Dz.U.z dnia 15 stycznia 2009r)
- Język angielski codziennie* – „English & Care” -lektor 4 dni w tygodniu ( 3 godz.dziennie) oraz dodatkowo 3 razy w tygodniu zajęcia 20 minutowe „Basic English Classes”
- Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania z elementami Glottodydaktyki- codziennie
- Zajęcia matematyczne - codziennie
- Zajęcia plastyczne- codziennie
- Zajęcia ruchowo-gimnastyczne – 2 x w tygodniu
- Rytmika – raz w tygodniu
- zajęcia przyrodnicze (sadzenie roślin, uprawa ogródka) – wg kalendarza prac ogrodniczych
- projekty ekologiczne np. segregacja odpadów, oszczędność wody, oszczędność energii, ocieplenie klimatu, budowanie świadomości ekologicznej…- co najmniej raz w miesiącu
- warsztaty naukowe „Mali Odkrywcy”- raz w miesiącu
- warsztaty kulinarne- raz w miesiącu
- Zabawy wyciszające i rozluźniające- codziennie
- czytanie bajek od patronatem Fundacji Cała Polska czyta dzieciom- codzienne
- Zajęcia umuzykalniające w tym spotkania z muzyka klasyczną, jazzem, etniczną itd.
- Zajęcia rozwijające wyobraźnie, kreatywność i aktywność twórczą
- Zajęcia rozwijające myślenie logiczne i strategiczne oraz pracę zespołową i zasady fair play
- Savoir-vivre
- stale imprezy i wydarzenia wg harmonogramu np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Mikołaj, Święto Dyni itd.
- Atrakcje organizowane na terenie lub poza przedszkolem wg harmonogramu ( spotkania z ciekawymi osobami/ koncerty edukacyjne/lekcje przyrodnicze i muzealne/teatrzyki/ wycieczki w ciekawe miejsca (teatr, ogród botaniczny, zoo, muzeum, filharmonia i inne ciekawe miejsca- w cenie czesnego 3 atrakcje w roku szkolnym; pozostałe odpłatnie
- Opieka psychologiczna nad grupą: zajęcia z dziećmi- raz w miesiącu, możliwość spotkania rodziców z psychologiem podczas dyżuru- raz w miesiącu).
- Opieka logopedyczna w zakresie diagnozy wad wymowy.

Język angielski

Angielski dla dzieci prowadzić będzie firma LingProgress - Mobilne Centrum Rozwoju- www.lingprogress.pl

Długość trwania zajęć: 20 min
Częstotliwość zajęć: 2 razy/tydzień

Tiny English Classes to zajęcia stworzone z myślą o najmłodszych uczestnikach. Są dynamiczne i atrakcyjne, a ich zmienne tempo gwarantuje skupienie oraz zainteresowanie maluchów. Zabawy statyczne, przeplatane tematycznymi piosenkami i bajkami przykuwają uwagę dzieci oraz wprawiają je w pogodny nastrój. Lektorzy wykorzystują liczne, wesołe i kolorowe pomoce dydaktyczne. W komunikacji z maluchami unikają języka polskiego, co zapewnia efektywność zajęć.

Tiny English Classes to:

- intuicyjne przyswajanie języka obcego poprzez wspólną zabawę zgodnie z naszym motto
- forma i program zajęć dostosowane do możliwości percepcji i postrzegania świata dzieci w wieku żłobkowym
- zajęcia prowadzone przez starannie dobranych lektorów LingProgress, którzy dzięki odpowiedniemu podejściu i predyspozycjom do nauczania dzieci, potrafią zdobyć zaufanie podopiecznych i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa
- współpraca z metodykami, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kontrolują prawidłowy przebieg zajęć i wzbogacają ich formę
- autorskie programy nauczania stworzone zgodnie z wytycznymi MEN
- zajęcia prowadzone z myślą, że bezpieczeństwo i komfort dziecka są najważniejsze

Informacje dodatkowe

- udostępniamy zarówno Państwu, jak i Rodzicom wgląd do planów zajęć oraz tekstów realizowanych piosenek i rymowanek za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej www.lingprogress.pl Panelu Klienta
- zapewniamy dyplomy na zakończenie roku dla wszystkich uczestników zajęć