Przedszkole

OFERTA na 2017/2018
ZŁOBEK - PRZEDSZKOLE „JAK U MAMY”

Przedszkole dwujęzyczne - grupa przedszkolna „Drużyna Kubusia Puchatka” (3-latki)

Koszty
- Wpisowe - 800 zł (nie dotyczy dzieci, które przechodzą ze żłobka Jak u mamy)
- Czesne - 1200 zł/m-c

Czesne pokrywa koszt pobytu dziecka ze wszystkimi niżej wymienionymi zajęciami od poniedziałku do piątku przez cały rok w godz. 7;00-18;00 ( w wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

- Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Dz.U.z dnia 15 stycznia 2009r)
- Język angielski codziennie* – „English & Care” -lektor 5 dni w tygodniu oraz dodatkowo 2 razy w tygodniu zajęcia 20 minutowe „Basic English Classes”
- Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania Glottodydaktyka - codziennie
- Zajęcia matematyczne - Dziecięca Matematyka - codziennie
- Zajęcia plastyczne - codziennie
- Zajęcia ruchowo-gimnastyczne - 2 x w tygodniu
- Rytmika - raz w tygodniu
- zajęcia przyrodnicze (sadzenie roślin, uprawa ogródka) - wg kalendarza prac ogrodniczych
- projekty ekologiczne np. segregacja odpadów, oszczędność wody, oszczędność energii, ocieplenie klimatu, budowanie świadomości ekologiczne- co najmniej raz w miesiącu
- warsztaty naukowe „Mali Odkrywcy” - raz w miesiącu
- warsztaty kulinarne - raz w miesiącu
- Zabawy wyciszające i rozluźniające - codziennie
- czytanie bajek od patronatem Fundacji Cała Polska czyta dzieciom - codzienne
- Zajęcia umuzykalniające w tym spotkania z muzyka klasyczną, jazzem, etniczną itd.
- Zajęcia rozwijające wyobraźnie, kreatywność i aktywność twórczą
- Zajęcia rozwijające myślenie logiczne i strategiczne oraz pracę zespołową i zasady fair play
- Savoir-vivre
- Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie, w drodze z i do przedszkola
- stale imprezy i wydarzenia wg harmonogramu np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Mikołaj, Święto Dyni itd.
- Atrakcje organizowane na terenie lub poza przedszkolem wg harmonogramu (spotkania z ciekawymi osobami/ koncerty edukacyjne/lekcje przyrodnicze i muzealne/teatrzyki/ wycieczki w ciekawe miejsca (teatr, ogród botaniczny, zoo, muzeum, filharmonia i inne ciekawe miejsca- w cenie czesnego 3 atrakcje w roku szkolnym; pozostałe odpłatnie.
- Opieka psychologiczna nad grupą: zajęcia z dziećmi- raz w miesiącu, możliwość spotkania rodziców z psychologiem podczas dyżuru- raz w miesiącu). - Opieka logopedyczna w zakresie diagnozy wad wymowy.

Język angielski

„English & Care” wykorzystuje efekt „immersji”, czyli całkowitego zanurzenia w język angielski. Dzieci otaczane są; językiem obcym w codziennych sytuacjach z życia przedszkolaka, co powoduje jego bezwiedne przyswajanie, podobnie jak w przypadku mowy ojczystej.

„English & Care” to:

- kontakt z żywym językiem, spontaniczne wykorzystanie umiejętności językowych
- odtwarzanie w przedszkolu warunków rodzimej nauki języka angielskiego
- rozwijanie zdolności mówienia i rozumienia ze słuchu
- skuteczne doskonalenie umiejętności językowych
- komunikacja wyłącznie w języku angielskim, zarówno z dziećmi, jak i z kadrą przedszkola.

Zajęcia „Basic English Classes” to połączenie zabawy, wykorzystującej atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz elementy multimedialne, z bezwiednym przyswajaniem języka obcego. Forma i program zajęć dostosowane są do możliwości percepcji i postrzegania świata dzieci w różnych grupach wiekowych.

Zajęcia prowadzą starannie dobrani lektorzy LingProgress, którzy dzięki odpowiedniemu podejściu i predyspozycjom do nauczania dzieci, potrafią zdobyć zaufanie podopiecznych i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa. Nad realizacją programową oraz jakością zajęć czuwają metodycy, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu kontrolują ich prawidłowy przebieg i wzbogacają formę.

„Basic English Classes” to:

- intuicyjne przyswajanie języka obcego poprzez wspólną zabawę zgodnie z naszym motto Fun in English, English in the fun
- elastyczne połączenie różnych metod nauczania ze szczególnym naciskiem na opanowanie zdolności spontanicznej komunikacji w naturalnym środowisku
- motywująca atmosfera na zajęciach, która stwarza pozytywne środowisko nauki
- system pochwał i nagród dla dzieci, które stanowią zachętę do dalszej pracy i dają ogromną satysfakcję oraz zwiększają pewność siebie
- odpowiednie tempo nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów
- autorskie programy nauczania stworzone zgodnie z wytycznymi MEN
- podział na grupy wiekowe: „Happy Toddlers”, „Smart Junior Kids” i „Clever Senior Kids”
- zajęcia prowadzone z myślą, że bezpieczeństwo i komfort dziecka są najważniejsze.

DODATKOWO PŁATNE:

Wyżywienie-14 zł/całodzienne – 4 pełnowartościowe posiłki ( śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) dostarczane przez firmę cateringową Marcowy Zając, menu przygotowywane przez dietetyka (koszty cateringu będą rozliczane na dotychczasowych zasadach)

ZAJĘCIA DODATKOWE:

- Kurs nauki pływania na basenie w Aninie ze szkołą Let’s swimm– wg wynegocjowanych cen ok 220-230 zł za kurs (15 zajęć)
- Taniec – szkoła tańca Egurolli- 40 min -20 zł / zajęcia
- Gordonki – 40 min- 15 zł/zajęcia
- Aikido –30 min- 15 zł/zajęcia

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie w zakresie zajęć dodatkowych- czekamy na propozycje.
W kolejnym roku dla 4 latków planujemy takie zajęcia dodatkowe jak: szachy, czy zajęcia teatralne z elementami dramy.