Kadra

Odpowiednia kadra jest kluczowa dla prawidłowej organizacji oraz działania naszego żłobka. Osoby dobierane są starannie, a proces rekrutacji polega na sprawdzeniu przygotowania merytorycznego, umiejętności praktycznych oraz reakcji grupy dzieci podczas prowadzenia zajęć (test sprawdzający prowadzony jest w modelowym żłobku powstałym przy pomocy i opiece wybitnych dydaktyków.

Nasz zespół tworzą ciocie- opiekunki oraz osoby współpracujące np.: pani od angielskiego, rytmiki, logopeda.

Nasze opiekunki mają wyższe wykształcenie pedagogiczne, kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi oraz odpowiednie rekomendacje. Są to osoby młode, pełne ciepła i cierpliwości, zaangażowane z „powołaniem” do pracy z małymi dziećmi.

Nasze "ciocie"

Ciocia Milena

Jestem magistrem pedagogiki specjalnej oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku i z rożnym poziomem rozwoju. Praca z dziećmi jest moim powołaniem. Szybko nawiązuje pozytywny kontakt z dziećmi, ponieważ angażuje się całym sercem w opiekę nad nimi, tak aby umożliwić im wszechstronny rozwój.

Ciocia Paulina

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Pedagogika ( specjalność Terapia i Wspomaganie Rozwoju Dziecka). Doświadczenie zdobyłam pracując przez wiele lat, jako niania oraz przez kilkuletnią pracę w żłobku. Jestem osobą otwartą , komunikatywną i pełną zapału do pracy. Najważniejsze dla mnie jest sprawienie, aby przygoda dzieci ze żłobkiem była dla nich ciekawym i przyjemnym doświadczeniem.

Ciocia Ewa

Mam wyższe wykształcenie ekonomiczne, 12 -letnie doświadczenie w biznesie, 3- letnie jako opiekunka w żłobku, ukończone kursy pierwszej pomocy i opiekuna dziennego, a co ważne…. jestem mamą Soni i kocham dzieci. Założyłam żłobek z myślą o mojej córce i innych dzieciach- chcę stworzyć im miejsce wyjątkowe, przyjazne, w którym będą szczęśliwe, bezpieczne i będą się wspaniale rozwijały. Mam nadzieję, że zawiążą się tu pierwsze przyjaźnie